Agenda

ONBEPERKT CULTUUR

KOM Gelderland presenteert zich op dinsdag 8 november 2016 van 10.30-13.45 uur aan andere culturele centra bij LKCA te Utrecht. Deze bijeenkomst is mede op initiatief van Cultuurmij Oost en Kunstbedrijf Arnhem georganiseerd.

Het onderwerp is ‘Onbeperkt Cultuur’: kunstactiviteiten voor mensen met een beperking in het speciaal onderwijs en in de vrije tijd. Als wens en doel hebben we om de activiteiten op het gebied van Onbeperkt cultuur vanuit de verschillende provincies/regio’s uit te wisselen en waar mogelijk met elkaar te verbinden en van elkaar te leren en elkaar te versterken. Klik hier voor de voorlopige agenda. We hopen van harte je te mogen begroeten op 8 november.
De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur. We zorgen voor een lunch en na afloop is er nog gelegenheid om verder te netwerken met je collega’s. De ruimte is daarvoor tot 15.30 uur beschikbaar.

Let op! Deze dag is alleen voor genodigden.

Met vriendelijke groet,
Marian Meeuwsen, Cultuurmij Oost
Anne ten Barge, Kunstbedrijf Arnhem
Marian van Miert, LKCA

KOM kijken, ontmoeten en laat je inspireren!
Scholingsdag KOM Gelderland op 20 november 2015

Op vrijdag 20 november aanstaande vindt de KOM Gelderland scholingsdag plaats. Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan een dag vol workshops, ontmoetingen en inspiratie op het gebied van kunsteducatie voor mensen met een zorgachtergrond. Lindenberg huis voor de kunsten in Nijmegen is waar het allemaal gaat gebeuren. We beginnen om 09.30 uur en de dag duurt tot 14.00 uur.

Kunsteducatie moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor iedereen met een zorgachtergrond. Al jaren organiseren wij activiteiten en ontwikkelen wij projecten voor kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs tot volwassenen en ouderen in zorginstellingen. Door middel van kunst geven wij hen (weer) de mogelijkheid om een actieve rol te spelen in de leefwereld van ons allemaal. Onze expertise en ervaringen willen we graag delen met docenten, projectleiders en onze partners.

Programma
9.30-10.00 uur Inloop
10.00 uur Start programma
10.05-10.15 uur Welkomstwoord Ilse Verburgh directeur De Lindenberg
10.15-10.25 uur Inleiding Anne ten Barge projectleider KOM Gelderland
10.25-11.15 uur Workshop ronde 1
11.15-11.35 uur Pauze
11.35-12.25 uur Workshop ronde 2
12.25-12.45 uur Optreden van theatergroep; PluBo
12.45-13.00 uur Afsluiting
13.00-14.00 uur Lunch

De workshops
Workshop 1 “ Wat kan wel!”
KOM Apeldoorn, Markant Rebecca Sopacuwa van KOM Apeldoorn heeft veel ervaring met muziekles geven aan ouderen/dementerenden en mensen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking. Volgens haar kan alles, het gaat om het ervaren en het voelen. Alles kan op maat worden gemaakt. Ze wil docenten inspireren om te laten zien hoe je deze KOM doelgroep in beweging krijgt met muziek en ze weer kan laten genieten.

Workshop 2 “ZO doe je DaT”
KOM Tiel, De Plantage Chava Herschel van KOM Tiel geeft een kijkje in haar manier van werken met ZO Danstheater samen met een aantal deelnemers, wat valt onder dagbesteding. De doelgroep zijn volwassenen met een verstandelijke beperking. Je ondergaat een les waarbinnen de disciplines dans en theater door elkaar lopen en krijgt inzage in verschillende handvaten hoe je deze methode als les kan aanbieden aan de KOM doelgroep.

Workshop 3 “KunstWerk”
KOM Arnhem, Kunstbedrijf Arnhem Sanne Willemsen en Saskia Kettelerij nemen je mee in de methode van re-integratieproject KunstWerk. Kunst als scholing om de KOM doelgroep gericht persoonlijk te ontwikkelen en te leiden naar een studie en of betaalde baan. Van sociale vaardigheden tot benodigde arbeidscompetenties. Hoe koppel je deze methodiek aan een kunstdiscipline?

Workshop 4 “Wilde Aardbeien”
KOM Harderwijk, Cultuurkust Doris Goosen, tot voor kort, projectleider en regisseur van een theaterproject voor mensen met en zonder een fysieke en/of visuele beperking, laat tijdens de workshop docenten ervaren hoe het is om met een beperking in de ruimte te bewegen. Niet de beperking maar juist het ontwikkelen van talent staat centraal. Wat betekent een beperking voor de stijl van lesgeven? Daarnaast delen de spelers van Wilde Aardbeien hun ervaringen op het podium met de deelnemers.

Workshop 5 “Vinden en Verbinden de musical”
KOM Nijmegen, De Lindenberg Yvonne Laan werkt als regisseur en dramadocent met jongeren met en zonder beperking aan een musicalproductie, ieder jaar weer in een andere wijk in Nijmegen. Wijkbewoners worden als vrijwilliger betrokken bij de productie voor het maken van decor, kleding etc: een samenwerkingsproject met wijk, zorg- en welzijnsinstellingen! Je maakt een repetitie mee als speler in haar musical en ziet filmfragmenten van de afgelopen twee musicalproducties.

Workshop 6 “KOM Gelderland successen”
KOM Gelderland Anne ten Barge, projectleider van KOM Gelderland, vertelt over succesvolle samenwerkingen en producten van KOM Gelderland. Hoe start je deze op, waar moet je opletten en hoe zorg je voor verduurzaming? Je krijgt inzage in projectvormen, financieringen en toekomstige plannen.

Presentatie “En…wat nou?”
PluBo is een theatergroep voor spelers met een verstandelijke beperking. Maar wat betekent ‘beperkt’ eigenlijk? Het is een relatief begrip. De praktijk leert dat beperktheid ook iets onbeperkts in zich heeft. Dit leidt tot theater met een heel eigen karakter.

De thuishaven van PluBo is de Lindenberg (KOM Nijmegen) en dit zorgde al voor diverse voorstellingen met partners die tevens actief zijn binnen deze locatie. PluBo is steeds op zoek naar samenwerking tussen mensen met en zonder handicap. “En….wat nou?” is een voorstelling die op 1 mei 2015 op het Kwartiermakersfestival Nijmegen in première is gegaan. Vandaag een compilatie van de hoogtepunten!

Kosten en aanmelden
Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar kom@kunstbedrijfarnhem.nl met daarin de vermelding van de organisatie die je vertegenwoordigt en je functie. De kosten voor deze dag zijn € 12,50 inclusief koffie(en/of thee) en de lunch.

Congres Cultuurconnectie Cultuur Zorg
voor centra voor de kunsten, volksuniversiteiten en (potentiële) zorgpartners op 23 april 2015 te Hoofddorp

“Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap en om te genieten van kunst.” (uit: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 27)

Komt u ook naar het congres van Cultuurconnectie met het thema Cultuur & Zorg? Een aantal organisaties uit beide sectoren presenteren boeiende samenwerkingsverbanden tussen cultuur en zorg. Vergeet uw collega’s niet uit te nodigen!

Beleid-methodiek-communicatie-duurzame relaties-scholing-good practices Het congres biedt inzicht in de samenwerkingsmogelijkheden tussen zorg en cultuur. Dit onder andere naar aanleiding van het beleid van minister Bussemaker om samenwerking tussen cultuur en andere sectoren actief te stimuleren. Er is een aantal voorbeelden van meer projectoverstijgende en duurzame methodieken. Ook komt de zorgsector volop aan het woord. Het congres biedt praktische handreikingen rondom het aanbieden van cultuur(educatie) aan zorgcliënten. Uiteraard is er voldoende gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen.

Voor dit congres willen we graag nadrukkelijk de zorgaanbieders uitnodigen en anderen die met dit thema werkzaam zijn. Lees meer…

KOM Kijken week

Van 12 oktober tot en met 31 oktober zijn er bij KOM Gelderland, en al onze partners, de KOM kijken dagen, om iedereen met een zorgachtergrond gratis kennis te laten maken met professioneel kunstaanbod. Van een les bij de muziektheatergroep Het Schaep bij Markant te Apeldoorn tot het bezoeken van de voorstelling van jongeren met een beperking van de Lindenberg Nijmegen tot een kennismakingsochtend bij het re-integratieproject KunstWerk voor iedereen met een Wajong en of bijstandsuitkering van Kunstbedrijf Arnhem.

<< terug