Content voor Ingelogde Gebruikers

KOM Gelderland staat voor structurele, toegankelijke en professionele cultuurparticipatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag. Kunstbeoefening is een krachtig middel voor zelfontplooiing. Het beleven van kunst en cultuur laat een ander perspectief zien en kan een hulpmiddel zijn in het aanleren van nieuwe vaardigheden en competenties. Maar kunstbeoefening is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De partners in KOM Gelderland spannen zich gezamenlijk in om dat wél mogelijk te maken.

OUDEREN

Deelnemen aan kunst en cultuur betekent voor ouderen veel meer dan alleen een leuke en uitdagende activiteit. Ze werken tegelijkertijd aan hun gezondheid doordat verschillende delen van de hersenen geactiveerd worden.

SPECIAAL ONDERWIJS

Ook leerlingen van het speciaal onderwijs nemen deel aan cultuureducatie, zowel binnen als buiten de school.  De aangesloten centra voor de kunsten binnen KOM Gelderland werken samen met deze scholen aan o.a. programma’s , scholing en werken aan deskundigheid.

ON STAGE

Meewerken aan een dansvoorstelling, theaterstuk of expositie geeft enorm veel energie en een boost aan je zelfvertrouwen. Een passie ontdekken en jezelf ontwikkelen is voor iedereen weggelegd.

KOM NIEUWS

Bijeenkomsten, good practices, uitkomsten van onderzoek, publicaties, enz. Stuur je eigen nieuws naar ons op en wij plaatsen het hier!

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Scroll naar boven
Menu