Content voor Ingelogde Gebruikers
Atelierklas – Cultura Ede

Atelierklas – Cultura Ede

Kunst en cultuurproject voor het praktijkonderwijs

  • Tekenen en schilderen
  • Workshops
  • Samenwerkingsprojecten

We werken op CSG het Streek Praktijkonderwijs aan het (zelf) vertrouwen van leerlingen en na 5 á 6 jaar pro leiden we ze toe naar arbeid en een volwaardige plek in onze maatschappij. We geven de leerlingen daarvoor ruimte om eigen keuzes te maken door leerlingen te coachen naar eigenschap. Leerlingen verantwoorden zich met hun bewijzen, portfolio en positieve beoordelingen. Kunst en cultuur kan in het groeiproces van de leerling effect hebben. Hiervoor is het mogelijk de atelierklas te volgen  om te werken aan het zelfvertrouwen van de leerling en het uiten van emoties langs een ‘andere’ weg. Er worden excursies georganiseerd naar kunstenaars en kleine workshops georganiseerd.

We werken daarbij samen met PEK, Platform Edese Kunstenaars en Cultura Ede. De Rabobank subsidieert deze samenwerking met €30.000 voor de periode 2018 – 2020. De leerlingen volgen de atelierklas op woensdag- en vrijdagmiddag in Cultura.

De Atelierklas is gestart met het thema Energie. Er zijn 12 leerlingen geselecteerd voor deelname: kinderen met internaliserende problematiek, taalontwikkelingsproblematiek, problemen met diverse trauma- en spanningsklachten.

In november en december heeft de orthopedagoog / gz-psycholoog evaluatieve gesprekjes gevoerd met de leerlingen. Tussentijds is er een interne expositie geweest waar de eerste werken van de leerlingen tentoon gesteld werden.

De meeste leerlingen hebben positieve ervaringen met de teken- en schilderlessen: ze kunnen zich binnen de gestelde kaders uitleven: bijvoorbeeld werken met primaire kleuren. Tijdens de evaluatieve gesprekken geven de leerlingen aan blij te worden van het schilderen. Het lukt de meeste leerlingen ook zich goed te focussen: ze kunnen zich beter concentreren.
Sommige leerlingen zijn al goed in staat op een afstand naar hun werk te kijken en aan te geven (vaak wel met gerichte vragen) wat ze voelen bij hun werk en wat er bij hen opkomt aan gedachten
en gevoelens tijdens het schilderen. Ze zijn in staat, sommigen voor het eerst, trots te zijn op iets wat ze gemaakt hebben. Hierbij zijn de leerlingen in staat echt naar hun eigen werk te kijken en wat daarin tot uitdrukking komt, los van of het resultaat ‘mooier’ of ‘beter’ is dan van anderen. Nadrukkelijk wordt hier niet op gefocust.

Leerlingen hebben in de afgelopen maanden geleerd dat ze iets los kunnen laten: je kunt het schilderen niet helemaal onder controle houden. Bij één van de eerste werken was dit mooi te
zien: je maakt wat, iemand anders schildert eroverheen (heel spannend voor sommigen), en dan mag je er zelf (gerichte opdracht) weer het ‘eindproduct’ van maken.
Bij meerdere leerlingen is door het kleurgebruik goed te zien dat er een stukje persoonlijke ontwikkeling op gang komt en bij een enkeling zelfs integratie van persoonlijke thema’s (bij een leerling met traumatisch verleden).

Gerie Hajji-de Witte
Orthopedagoog
Gezondheidszorgpsycholoog
Het Streek, afdeling Praktijkonderwijs

Klik hier om verder te lezen.

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Scroll naar boven
Menu