Content voor Ingelogde Gebruikers
Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1

KOM (Kunst Ontmoeten Meedoen) staat voor structurele, toegankelijke en professionele cultuurparticipatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met bijvoorbeeld een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een psychosociaal probleem of een psychiatrische stoornis.

KOM Gelderland bestaat sinds 2012 en is een samenwerkingsverband van negen culturele centra samen met de provinciale partners De Onderwijsspecialisten en Cultuurmij Oost. Op verzoek van de partners in KOM Gelderland heeft Cultuurmij Oost medio 2017 de rol van kartrekker overgenomen van Anne ten Barge (Kunstbedrijf Arnhem).

Programmamanager van KOM Gelderland is Lily van Engen, adviseur overheden en sociaal domein bij Cultuurmij Oost. Zij vormt de spil tussen de stuurgroep, projectleiders en docenten bij de culturele centra. Zowel de provincie Gelderland als vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties tonen interesse in de activiteiten van KOM Gelderland. Lily zal vanuit haar rol als programmamanager verbindingen gaan leggen tussen deze zeer verschillende organisaties die hetzelfde doel dienen: kunst en cultuur toegankelijk maken voor mensen met een ondersteuningsvraag.

De stuurgroep van KOM Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om dit platform uit te bouwen tot een expertisenetwerk, waarin naast culturele centra ook organisaties uit zorg en welzijn én vertegenwoordigers van de doelgroepen betrokken zijn. Samen met hen willen wij cultuurparticipatie toegankelijk én mogelijk maken voor iedereen.

KOM-nieuws versturen wij regelmatig binnen het netwerk van KOM Gelderland met links naar bijeenkomsten, good practices, uitkomsten van onderzoek, etc. Stuur je eigen nieuws naar:
lilyvanengen@cultuurmijoost.nl

We horen graag van je

Ontdek de kracht van Kunst op Recept – 13 maart, De Kom in Nieuwegein 
Het antwoord bij psychosociale klachten. Programma:
· Presentatie van de resultaten van het onderzoek van het Verwey-Jonker instituut.
· Kunstbeoefening is belangrijk. Bijdrage door Joyce Vlaming, projectleider kunst en cultuur bij de Utrechtse zorgorganisatie Axioncontinu.
· Presentatie van een aantal ontwikkelde culturele interventies.

Kazou festival Out of the Box: theater en autisme – 23 t/m 25 maart
Theaterwerkplaats Kazou organiseert samen met Theater aan de Rijn een uniek festival. Bezoekers wordt een brede programmering geboden waarin alles theatergenres zijn vertegenwoordigd. Alle voorstellingen hebben op de een of andere manier een directe of indirecte link met autisme. Theater en autisme, een combinatie die verrast.

Conferentie My Music Ability – 24 maart Conservatorium Amsterdam
Hoe maak je muziek met je ogen? Hoe zing je met gebaren? Hoe speel je fluit zonder handen? Tijdens een unieke conferentie op zaterdag 24 maart laten nationale en internationale groepen zien hoe mensen met een beperking op een vernieuwende manier muziek kunnen maken.

Dansmethode Unload to Upload van Joop Oonk – start training 26 maart 2018 
In deze training over inclusiedans leer je niet alleen met de methodiek van Misiconi Dance Company te werken, maar leer je ook wat een goede inclusieve danspraktijk inhoudt vanuit verschillende perspectieven in het werkveld. Van theorie en filosofie naar praktijk en artistiek proces.

Zingeving van ziekte in en door muziek – 28 maart 2018 
Een gesprek tussen een trompettist, een muziekwetenschapper, en een medisch ethicus over het belang van klank, stemming en toon in de ervaring van ziekte en gezondheid. Derde publieksdialoog uit de reeks De Nieuwe Utrechtse School.

Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen
Hoe kunst kan bijdragen aan positieve gezondheid. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er sprake is van onder meer positieve effecten op het cognitieve vermogen, probleemoplossend vermogen, stressreductie en de fysieke gezondheid van ouderen.

Handreiking voor succesvolle inclusieve cultuurprojecten
Vergroot het bereik en versterk de impact van actieve cultuurparticipatie. Deze handreiking bevat de voorwaarden voor het effectief opzetten van cultuurprojecten met een breed bereik.

Wetgeving biedt kansen voor kunstprofessionals
Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel extra verantwoordelijkheden gekregen op de beleidsterreinen zorg en participatie. Deze verantwoordelijkheden zijn ondergebracht in een aantal recent in werking getreden wetten: Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugd(zorg)wet en de Participatiewet. Hierdoor zijn kansen ontstaan voor kunstprofessionals die gebruik zouden kunnen maken van budgetten van gemeenten voor het realiseren van kunstprojecten.

Show & Tell: kunst werkt voor zorg
Tijdens het netwerkevenement show & tell van bkkc gaan professionele makers uit allerlei disciplines in gesprek met potentiële opdrachtgevers. Tijdens speeddates van steeds 10 minuten wordt gezocht naar wat kunst binnen een andere sector kan betekenen. Een show & tell leidt niet enkel tot grensverleggende gesprekken en een wederzijdse netwerkuitbreiding, maar in veel gevallen ook tot daadwerkelijke samenwerking.

Stedelijk Museum Amsterdam en Van Abbemuseum lanceren STUDIO i
Platform voor inclusieve cultuur. Met STUDIO i – waarbij de i staat voor inclusie – willen de twee musea een duurzame impuls geven aan de toegankelijkheid en inclusie binnen het culturele veld.

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Scroll naar boven
Menu