Content voor Ingelogde Gebruikers
Onderzoek: Kunstparticipatie Voor Het Sociaal Domein

Onderzoek: kunstparticipatie voor het sociaal domein

Onderzoek in opdracht van KOM Gelderland (november 2016)
Dr. Sandra Trienekens
M.m.w. Britt Swartjes

Het onderzoek: aanleiding, vraagstelling en aanpak
Er wordt op alle schaalniveaus gezocht naar manieren om samenwerking tussen cultuur-, zorg- en
welzijnsorganisaties te bestendigen. Als gevolg van transities, nieuwe wetten zoals de Wmo en de
Participatiewet en de recente bezuinigingen, is er op lokaal niveau momenteel aandacht voor de
integrale benadering. Het nationale cultuurbeleid besteedt aandacht aan de maatschappelijke
bijdrage van kunst en cultuur, bijvoorbeeld in het sociaal domein. Verspreid over Nederland zijn er
kunstinitiatieven in de zorg en welzijnssector, die allemaal zoeken naar meer structurele
benaderingen.

KOM Gelderland constateerde in haar zoektocht dat bij gemeenten en zorg/welzijnsinstellingen niet
altijd (voldoende) duidelijk is hoe ze óók met kunsteducatie en -participatie een antwoord kunnen
vinden op de vraagstukken waarmee zij dagelijks dealen. Tegelijkertijd was het de KOM-partners zelf
niet altijd (voldoende) duidelijk met welke vraagstukken gemeenten en zorg/welzijnspartijen concreet
worstelen met betrekking tot mensen met een zorgachtergrond. KOM Gelderland gaf Urban
Paradoxes de opdracht in kaart te brengen:

1. welke vragen er concreet spelen bij gemeenten en zorg/welzijnspartijen met betrekking tot
mensen met een zorgachtergrond;
2. waar deze partijen staan in hun denken over de mogelijkheden en bijdragen die kunsteducatie en
-participatie kunnen bieden;
3. welke rollen en functies kunsteducatie en -participatie kunnen vervullen;
4. welke voorbeelden er zijn van aansprekende kunsteducatie of -participatieprojecten voor mensen
met een zorgachtergrond;
5. wat het bestendigen van de intersectorale samenwerking van gemeenten vraagt.
Ter beantwoording van deze vragen zijn er in acht Gelderse gemeenten gesprekstafels gehouden
met wethouders en beleidsambtenaren van de afdelingen Kunst & Cultuur en Zorg & Welzijn,
vertegenwoordigers van lokale en regionale zorg- en welzijnsinstellingen en van het betreffende
kunstencentrum. Een beknopte literatuurverkenning en een werksessie met de directieleden en
projectleiders van de acht KOM-kunstencentra boden aanvullend inzicht.

Klik hier om verder te lezen!

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Scroll naar boven
Menu