Content voor Ingelogde Gebruikers

Over KOM

KOM Gelderland: platform voor cultuurparticipatie in Gelderland

Over KOM Gelderland

In samenwerking met partners uit cultuur, speciaal onderwijs, welzijn en zorg investeert KOM Gelderland in de toegankelijkheid van cultuurparticipatie voor iedereen.
Startpunt is de wens dat iedereen met een ondersteuningsvraag in de provincie Gelderland toegang moet hebben tot professionele cultuurparticipatie: van deelnemen en beleven van kunst en cultuur in de vrije tijd tot inzetten van kunst als middel in een zorgtraject.

Sommige doelgroepen hebben bij deelname aan cultuur extra aandacht en specialistische begeleiding nodig. De culturele partners in KOM Gelderland hebben ervaring en expertise opgebouwd in het werken met deze specifieke doelgroepen:
• Beleving van kunst en cultuur verhoogt de levenskwaliteit van bijvoorbeeld eenzame of dementerende ouderen.
• Deelname aan cultuur vergroot het zelfvertrouwen van kinderen die met Jeugdzorg in aanraking zijn gekomen en laat kinderen in het speciaal onderwijs zich op een andere manier speciaal voelen.
• Kunstbeleving en kunstbeoefening helpt mensen met psychosociale klachten zich beter in hun vel te voelen en weer een plek te vinden in het maatschappelijke leven.

Cultuur Oost is op verzoek van de culturele centra in Gelderland programmamanager van KOM Gelderland en werkt samen met alle partners aan ontwikkeling, innovatie en zichtbaarheid van het bestaande aanbod van cultuurparticipatie.
De provincie Gelderland geeft financiële ondersteuning voor de jaren 2018-2020 als stimulans voor samenwerking en deskundigheidsbevordering.

Positieve gezondheid

De projecten van KOM Gelderland laten zien dat beleven van en deelnemen aan kunst en cultuur een positieve invloed kunnen hebben op welbevinden en meedoen in de maatschappij. Het concept ‘Positieve gezondheid’ van Machteld Huber sluit hierbij aan en is de basis voor de werkwijze van KOM Gelderland.
Gezondheid wordt door Huber niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.
Zie voor meer informatie: Institute for Positive Health

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Scroll naar boven
Menu