Content voor Ingelogde Gebruikers
Parels Voor De Kunsten – Muzehof Zutphen

Parels voor de kunsten – Muzehof Zutphen

Parels voor de Kunst was een tweejarig programma om actieve cultuurparticipatie bij 60-plussers te bevorderen.

Om cultuurparticipatie onder ouderen te vergroten richtte Parels voor de Kunst zich op twee thema’s: enerzijds op het vergroten van een netwerk (in de sectoren kunst, welzijn en zorg), anderzijds op het ontwikkelen van een handboek.

Het belangrijkste instrument om die doelen te bereiken, was de financiële steun die Parels voor de Kunst de projecten kon bieden. Parels voor de Kunst stimuleerde zoveel mogelijk professionals uit de sectoren kunst, welzijn en zorg om gezamenlijk culturele projecten voor ouderen op te zetten.  Het provinciale thema ‘Regionaal cultureel erfgoed’ loopt als rode draad door de projecten.

Parels voor de Kunst gebruikte de input, die werd verkregen uit de projecten, om een methodiek (handboek) te ontwikkelen. Hiermee kunnen organisaties in de toekomst projecten organiseren op een effectieve wijze, zonder zelf het wiel opnieuw uit te moeten vinden. Zo werd gekeken naar de specifieke behoeftes van de doelgroep, naar verschillen binnen de doelgroep, naar samenwerkingskansen en naar de beste aanpak van culturele projecten voor ouderen.

Partners

Muzehof Centrum voor de Kunsten, gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen

Meer info

Voorbeelden van aan een aantal projecten: 

In de cursus Improvisatietheater 60+ van het Muzehof leren 60-plussers de basistechnieken van het improviseren.

Tijdens de cursus Improvisatietheater 60+ leren 60-plussers de basistechnieken van het improviseren, waardoor zij met veel plezier en vertrouwen de theatervloer op kunnen gaan. In de lessen wordt gewerkt met het leren accepteren van spelimpulsen, het vormgeven van de ruimte, het goochelen met het geven van de tijd en het creëren van talrijke personages. Verschillende oefeningen en spelvormen geven houvast om zowel humoristische als meer diepgaande theatrale situaties te spelen.

Meer info

Met de cursus ‘Bewegen voor ouderen’ houden ouderen hun lijf en brein in gezonde conditie.

De cursus ‘Bewegen voor ouderen’ van het Muzehof draagt bij aan het soepel houden van lijf en brein. De cursus besteedt veel aandacht aan een goede houding en het soepel maken en houden van de spieren en gewrichten. De les begint met een eenvoudige warming up. Daarna volgen er oefeningen, ook aan de barre en op een matje op de vloer. Elke les wordt afgesloten met een eenvoudige danscombinatie. Alle oefeningen worden uitgevoerd op passende muziek: vooral voor het brein is het een uitdaging om goed in de maat te werken.

Meer info

 

 

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Scroll naar boven
Menu