Content voor Ingelogde Gebruikers
Schoolprojecten Met Ouderen – Gruitpoort Doetinchem

Schoolprojecten met ouderen – Gruitpoort Doetinchem

Leren van het leven in het kwadraat: maatschappelijke bewustwording voor leerlingen en in contact blijven met volgende generaties voor ouderen. En tegelijkertijd maken ze samen een kunstwerk.

Met Lang Leve Kunst en Naoberschap werken we projectmatig samen met diverse middelbare scholen uit de omgeving. Co-creatie is daarbij het uitgangspunt. De resultaten zijn stuk voor stuk prachtige vormen van buitenschools leren waarbij kunst gebruikt wordt om generaties echt met elkaar in gesprek te brengen. Voorbeelden zijn het Rode Loperproject, Levende Liefde en Kijk Mij Nou! Door deze kunstprojecten ontstaat een bijzondere band tussen leerling en oudere en stappen beide over hun vooroordelen heen. Een belangrijke ontwikkeling in tijden waarin we met z’n alle iets willen doen tegen actuele kwesties als eenzaamheid en uitsluiting. En dat in aanraking komen met kunst lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Samen organiseren

En wat wordt er dan concreet gedaan? We gaan in gesprek met docenten en samen wordt een projectplan gemaakt. Beide partijen kunnen initiatiefnemer zijn. Meestal begint het met een klein idee dat gaandeweg concrete vorm krijgt. Een voorbeeld: welk kunstzinnig resultaat levert het op als je leerling en oudere samen een verhaal over liefde laat schrijven? Vervolgens bedenken we samen, als dat passend is, een les of een gastcollege en betrekken we ouderorganisaties en kunstenaars. Als iedereen enthousiast is, gaan we aan de slag!

Contactpersoon

Gruitpoort – Iris Cucaro

Meer info

Uitgebreide informatie over dit project is te vinden op:
https://www.gruitpoort.nl/pagina/lang-leve-kunst/scholen.html

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Scroll naar boven
Menu