Content voor Ingelogde Gebruikers
Waalzinnig Festival – Nijmegen

Waalzinnig Festival – Nijmegen

Art Inclusive – iedereen in de samenleving kan meedoen aan het festival, of je nu wel of niet een zorgachtergrond hebt of anders bijzonder bent.

Echt meedoen

Voor veel mensen geldt dat echt meedoen in onze samenleving niet vanzelfsprekend is – met name voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke, sociale en/of psychische beperking. Voor hen is het vaak verre van eenvoudig. Waalzinnig Festival Nijmegen wil samenwerking en participatie tussen verschillende groepen mensen op cultureel gebied (juist ook zij die wel goed meedraaien in de samenleving) stimuleren en verder te ontwikkelen. Zo dragen we eraan bij dat mensen met een beperking beter mee kunnen draaien in de samenleving. Juist in culturele ontmoetingen maken mensen op een hele andere manier dan in het dagelijkse leven met elkaar kennis.

Waar je in het dagelijks leven elkaar van een afstand bekijkt en eventuele vooroordelen niet checkt, kun je daar in een culturele samenwerking niet omheen en word je verrast of verwonderd doordat kunstzinnige activiteiten drempelverlagend werken om over lastige onderwerpen te praten én om het lef te hebben je talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te laten zien. Door mooie, culturele uitingen van alle niveaus leveren we een bijdrage aan de empowerment van alle deelnemers en brengen we mensen bij elkaar, wat ook nog eens een positieve bijdrage levert aan het onderlinge begrip.

Inspirerend

Vanuit de kracht van kunst & cultuur draagt dit project bij aan welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, (technische) vaardigheden in de gekozen kunstdiscipline, vakmanschap:

• We brengen mensen met en mensen zonder beperking dichter bij elkaar. Het festival moet gezien worden als een leuk evenement waarbij het niet uit maakt of je wel of geen beperking hebt. Je wordt gezien als mens. Het Waalzinnig Festival wil een festival zijn waar mensen samen genieten en plezier hebben en waar iedereen (trots op) zichzelf kan zijn.

• In de coproducties brengen we mensen met en mensen zonder beperking samen in hun passie en talent voor kunst en cultuur. We laten hen actief aan cultuur deelnemen om zich daarin op hun eigen niveau te laten ontwikkelen.

• We tonen de culturele uitingen van mensen met een kwetsbare achtergrond in een reguliere culturele setting en ‘empoweren’ hen daarmee.

• We inspireren mensen om actief met cultuur bezig te zijn en zich ook na afloop van het Waalzinnig Festival te blijven ontwikkelen.

• Het Festival levert een langdurige samenwerking op tussen zowel de deelnemers als de diverse organisaties. Ieder jaar wordt één derde van de coproductiegroepen vernieuwd, veel groepen zijn dus meerdere jaren actief, maar we bereik ook steeds nieuwe mensen. Daarbij hebben we het voornemen de doelgroep met een beperking breder te trekken, en bijvoorbeeld ook eenzame ouderen bij de coproductiegroepen te betrekken.

• Het doel is om de samenwerkingspartners ook echt partners te maken door een persoon per organisatie mee te laten organiseren (via de netwerkorganisaties), van alle partners een financiële bijdrage te vragen en door samen met de partners een tweejaren plan te maken om tot volledige financiering te komen door de Gemeente Nijmegen, zodat in de toekomst geen bijdrage van vermogens- en/of private fondsen meer nodig zijn.

• Het Festival is een opstap voor mensen met een beperking om makkelijker deel te nemen aan festivals en activiteiten waar normaliter mensen zonder een beperking aan mee doen.

Contactpersoon

Lindenberg – Hiek Sparreboom

Kosten

Projectleider: 312 uur  

Totaal andere kosten in euro’s : 90.000 euro

Periode: januari tot juni 2018. Komend project bij voldoende financiering: september 2019 tot juni 2020

Aantal deelnemers: Er nemen tussen de 100 en 400 mensen deel aan de coproducties als cultuurmaker aan het programma, waarvan 50% uit de kwetsbare doelgroepen afkomstig is. Tijdens het Festival zijn er los van de presentaties van de coproducties ook reguliere optredens en activiteiten, op deze manier wordt het weggetrokken uit het ‘speciale’ (daardoor vaak geïsoleerde) aanbod. De verdeling bestaat dan uit 75% deelnemers met beperking en 25% zonder beperking.

Aantal bezoekers: We bereiken 5000 mensen tijdens het Festival. We organiseren presentaties op verschillende wijkfestivals in Nijmegen die tezamen gemiddeld eveneens 5.000 bezoekers bereiken.

Aantal voorstellingen: Er zullen in totaal 40 voorstellingen, exposities, workshops onderdeel zijn van het programma.

Aantal samenwerkingen: Er worden maximaal 10 verschillende culturele samenwerkingen georganiseerd (coproducties) tussen mensen met een beperking en reguliere cultuurmakers; per coproductie werken tussen de 10 en 40 mensen samen. De samenwerkingen die ontstaan tussen diverse culturele- en zorgorganisaties gaan ook door na het Festival, onder meer via de activiteiten in de wijken.

Aantal vrijwilligers: In totaal helpen er 34 vrijwilligers mee aan de totstandkoming van het project, door het jaar heen als ambassadeur, als fotograaf of festivalpresentator en/of in een van de werkgroepen. Onze doelstelling is om zeker een derde van de vrijwilligersfuncties te laten vervullen door een ervaringsdeskundige.

Voorbereidingstijd: Projectleider 312 uur

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Scroll naar boven
Menu